כשלי הוראת האנגלית במערכת החינוך

בכיתה ממוצעת בבית ספר יסודי ישנם כ- 30 תלמידים אם לא יותר.

מורה אחת אמורה גם להשליט משמעת, גם להעביר את החומר הלימודי, גם לעניין ולרתק את התלמידים וגם לתת יחס אישי לכל תלמיד ותלמיד.

גם המורה הטובה והכישרונית ביותר תתקשה לעמוד במשימה קשה זו.

הבעיה חמורה אף יותר בשיעורי אנגלית.
אם בסיס השפה לא נקלט באופן יציב ולא נלמד בצורה נכונה בהתחלה, המשך הלמידה בכיתות מתקדמות יותר תהיה רעועה והסיכוי לשלוט בשפה יפחת.

העובדה היא, שהיום כל מי שידו משגת, מעניק לילדו חיזוק פרטי, בעלויות גבוהות, מתוך הבנה שהצורך בעולם המודרני לשליטה בשפה האנגלית הוא אקוטי להתקדמות אישית ומקצועית, וכי יש צורך בסיוע נוסף למול איכות הלמידה הניתנת בבתי הספר שהיא מוגבלת, בעייתית ולעיתים מכשילה.

Active Kids מספק פיתרון לבעיית הוראת האנגלית בבתי הספר, בעלות מינימלית וסמלית, כך שהסיכוי להצטיין באנגלית ולשלוט בשפה יהיה פתוח וזמין לכל הורה שחשוב לו לפתוח כל דלת אפשרית בפני הילד שלו.

תוכנית הלימוד של Active Kids נבנתה במטרה להשלים פערים, לחזק את החומר הנלמד בבתי הספר היסודיים, לפתח את האחיזה בעקרונות הבסיס של השפה האנגלית ולחשוף את התלמיד לשפה האנגלית בצורה מהנה וחוויתית כך שיחוש בטחון ויעניק לתלמיד יתרון של ממש ברכישת השפה האנגלית.